Cabel Sentetik Tiner / Tiner
Tanım : Petrol türevi sentetik, inceltici ve temizlik malzemesidir.
Uygulama : Cabel - Sentetik Tiner, Sentetik Boya, Sentetik Astar, Sentetik Antipas ve Sentetik Verniklerin inceltilmesinde, ayrıca bu malzemelerin uygulanmasında kullanılan araç- gerecin temizliğinde kullanılır. Bunun dışında boyanacak metal yüzeylerin boya öncesi temizlenmesinde de kullanılır.
Depolama : Ağzı açılmamış ambalajında süresiz.
     
Teknik Özellikler    
Parlama Noktası : 38 °C
Güvenlik Uyarıları : S 2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.)
S 16 (Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.)
S 51 (Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.)
S 3-7-9 (Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.)
S 24-25 (Göz ve deri temasından sakınınız.)
S 13 (Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.)
S 23 (Buharını teneffüs etmeyiniz.)
S 46 (Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.)