Cabel Selülozik Tiner / Tiner
Tanım : Birkaç solventin karışımından oluşan çok yüksek çözücülüğe sahip, selülozik esaslı ürünlerin inceltilmesinde kullanılan tinerdir.
Uygulama : Tüm selülozik ürünlerin inceltilmesinde ve yine bu ürünlerin uygulanmasında kullanılan araç gereçlerin temizliğinde kullanılır.
Depolama : Ağzı açılmamış ambalajında, süresiz.
Ambalaj : 12kg, 3, 1, 0.5 lt Teneke kutu
Güvenlik Uyarıları : S 2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.)
S 16 (Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.)
S 51 (Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.)
S 3-7-9 (Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.)
S 24-25 (Göz ve deri temasından sakınınız.)
S 13 (Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.)
S 23 (Buharını teneffüs etmeyiniz.)
S 46 (Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.)